Menstrualni Leksikon

Menstrualni Leksikon je sveobuhvatni izvor informacija namenjen razbijanju tabua i pružanju tačnih, temeljnih podataka o menstruaciji i svemu što je sa njom povezano. Naš cilj je da osnažimo pojedince kroz znanje, omogućavajući im da bolje razumeju svoja tela, prava i mogućnosti. Od objašnjenja medicinskih termina do razmatranja društvenih pitanja i istraživanja održivih menstrualnih proizvoda – Menstrualni Leksikon je tu da podrži, edukuje i osnaži svakoga ko želi da sazna više o ovom važnom aspektu ženskog zdravlja.