Menstrualna tabu tema

Menstrualna tabu tema se odnosi na negativne stavove, uvrede, mitove i nesporazume koji okružuju menstruaciju u mnogim kulturama širom sveta. Ovi tabui mogu izazvati sram, strah i stigmu među devojčicama i ženama koje menstruiraju, i mogu ometati pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i pravičnosti. Borba protiv menstrualnih tabua uključuje obrazovanje, razbijanje mitova i podizanje svijesti o prirodnim i zdravim aspektima menstruacije.