Menstrualna istorija

Menstrualna istorija obuhvata studiju o tome kako su se percepcije i tretman menstruacije menjale tokom vremena u različitim kulturama. Istražuje socijalne, kulturne, medicinske i religijske stavove prema menstruaciji, kao i evoluciju menstrualnih proizvoda i higijenskih praksi. Ova oblast je važna za razumevanje trenutnih stavova i stigmi povezanih sa menstruacijom.