Menstrualna edukacija

Menstrualna edukacija je proces učenja o menstrualnom ciklusu, uključujući biološke, higijenske i socijalne aspekte. Ova edukacija je ključna za poboljšanje zdravlja i dobrobiti devojčica i žena, jer im omogućava da bolje razumiju svoja tela i da se adekvatno brinu o sebi tokom menstruacije. To takođe može doprineti smanjenju stigme i tabua vezanih za menstruaciju.