Menstrualna stigma

Menstrualna stigma je negativan socijalni i kulturni stav prema menstruaciji i ženama koje menstruiraju. Ova stigma može dovesti do diskriminacije, izolacije, srama i niskog samopouzdanja među devojčicama i ženama. Menstrualna stigma može se boriti kroz obrazovanje, podizanje svesti i pružanje podrške ženama tokom menstruacije.