Održivi menstrualni proizvodi

Održivi menstrualni proizvodi su oni koji su dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi, smanjujući otpad i zagađenje koje tradicionalni jednokratni proizvodi mogu izazvati. Ovi proizvodi, uključujući menstrualne čaše, tkanine, uloške i donji veš za menstruaciju, mogu se isprati i ponovo koristiti, smanjujući potrebu za stalnim kupovinom i odlaganjem proizvoda. Održivi proizvodi ne samo da su dobri za planetu, već mogu pomoći ženama da uštede novac na duge staze.