PMS (Predmenstrualni sindrom)

Predmenstrualni sindrom (PMS) je skup simptoma koji se javljaju kod nekih žena u nedeljama koje vode do njihove menstruacije. Simptomi mogu varirati od blagih do teških i obično uključuju fizičke i emocionalne simptome. Fizički simptomi mogu uključivati osetljivost grudi, nadutost i umor, dok emocionalni simptomi mogu uključivati promene raspoloženja, anksioznost, i depresiju.