Dismenoreja

Dismenoreja je medicinski termin za bolnu menstruaciju. Postoje dva tipa dismenoreje: primarna i sekundarna. Primarna dismenoreja je bol koja nije povezana sa nekim drugim stanjem i obično počinje u nekoliko godina nakon prve menstruacije. Sekundarna dismenoreja je bol koja je povezana sa nekim drugim stanjem, kao što su endometrioza ili fibroidi.