Jajovodi

Jajovodi, takođe poznati kao Falopijeve tube, su par cevastih struktura koje povezuju jajnike sa matericom. Ove cevi igraju ključnu ulogu u procesu začeća jer omogućavaju putovanje oslobodjene jajne ćelije do mesta gde može doći do oplodnje spermom. Kada se oplodnja dogodi u jajovodima, oplođena jajna ćelija putuje do materice gde se usađuje u endometrijum i počinje trudnoća. U slučaju da oplođena jajna ćelija ostane u jajovodima, razvija se vanmaterična trudnoća, što je ozbiljno stanje koje zahteva medicinsku intervenciju.