Nepravilan menstrualni ciklus

Nepravilan menstrualni ciklus je onaj koji se značajno menja od meseca do meseca. To može uključivati promene u trajanju ciklusa, u trajanju menstruacije, ili u količini menstrualnog krvarenja. Nepravilni ciklusi mogu biti uzrokovani različitim faktorima, uključujući stres, zdravstvene probleme, promene u težini, ili upotrebu određenih lekova.

Jedan od primera nepravilnog menstualnog ciklusa je kada menstruacija krene, pa stane.