Hormonska terapija

Hormonska terapija je širok pojam koji se odnosi na lečenje bolesti ili simptoma koristeći hormone. Ovo može uključiti upotrebu hormona da nadoknade one koje telo ne proizvodi dovoljno, kao što je kod hormonske zamenske terapije u menopauzi, ili može uključivati upotrebu hormona da se blokiraju ili suzbiju prirodni hormoni tela, kao što je u lečenju određenih vrsta raka