Intrauterinski uređaj (IUD)

IUD je mali uređaj koji se umetne u matericu da bi se sprečila trudnoća. Postoje dve vrste IUD-a: bakarni IUD, koji oslobađa bakar da bi se sprečila oplodnja jajne ćelije, i hormonski IUD, koji oslobađa progesteron da bi se sprečila ovulacija i promenila obloga materice. IUD može pružiti dugotrajnu zaštitu od trudnoće, ali ne štiti od seksualno prenosivih infekcija.