Menstrualni fakti

Menstrualni fakti su tačne informacije o menstruaciji. Ovi fakti uključuju razumevanje bioloških procesa koji se odvijaju tokom menstrualnog ciklusa, zdravstvenih pitanja koja mogu uticati na menstruaciju, i načina na koje menstruacija može uticati na različite aspekte ženskog zdravlja i dobrobiti. Menstrualni fakti su važan deo seksualne edukacije i mogu pomoći u razbijanju menstrualnih mitova i stigmi.