Menstrualna pravda

Menstrualna pravda je pokret koji se zalaže za pravo svake žene i devojčice da ima pristup sigurnim, efikasnim i pristupačnim menstrualnim proizvodima, kao i da bude obaveštena o menstruaciji. Pokret se takođe bori protiv menstrualne stigme i diskriminacije.