Amenoreja

Amenoreja je odsustvo menstruacije. Postoje dva tipa amenoreje: primarna i sekundarna. Primarna amenoreja je kada devojka nikada ne dobije menstruaciju, dok je sekundarna amenoreja kada žena koja je prethodno imala menstruacije prestane da ih ima na tri meseca ili duže. Amenoreja može biti simptom različitih medicinskih stanja i trebalo bi je razmotriti sa lekarom.