Šta je Papa Test: Ilustracija

Šta je Papa test?

Papa test je jednostavan i pristupačan probirni test koji je postao ključan alat u ranom otkrivanju promena koje mogu dovesti do raka vrata maternice, rodnice i stidnice. Ovaj test, poznat i kao PAPA razmaz, je osnovna metoda probira za otkrivanje raka vrata maternice i njegovih predstadija. Izvodi se u svim ginekološkim ordinacijama i omogućava kvalitetno praćenje ženskog zdravlja, sprečavajući pojavu raka vrata maternice u više od 70% slučajeva.

Postupak je jednostavan i bezbolan. Izvodi se uzimanjem brisa sa prednje i zadnje strane, kao i iz kanala grlića materice pomoću štapića i četkice. Dobijeni uzorak se potom analizira u laboratoriji, gde se pravi citološki razmaz koji se analizira pod mikroskopom.

Papa test je brza i neinvazivna metoda koja je postala integralni deo rutinskog ginekološkog pregleda. Današnje kliničke smjernice sugeriraju provođenje Papa-testa na redovnoj bazi, jednom godišnje, čime se znatno može smanjiti rizik kasnog otkrivanja raka vrata maternice ili drugih patoloških promjena.

Šta je Papa Test

Papa test je vrsta probirnog testa kojim se otkrivaju rane prekancerozne promene raka vrata maternice, rodnice i stidnice. Izvodi se jednostavno i bezbolno, a njegova primena može u više od 70% slučajeva prevenirati pojavu raka vrata maternice. Spram tome, ne čudi što je Papa test obavezan deo rutinskog ginekološkog pregleda.

Metoda uključuje uzimanje brisa sa prednje i zadnje strane, kao i iz kanala grlića materice pomoću ginekološkog štapića i četkice. Dobijeni uzorak se potom podvrgava analiziranju pod mikroskopom u citološkom laboratoriju.

Kada je u pitanju učestalost, kliničke smernice sugeriraju da se Papa test radi jednom godišnje. Tako se znatno smanjuje rizik kasnog otkrivanja raka vrata maternice ili drugih patoloških promena.

Test je prvenstveno namenjen ženama, idealno se izvodi u sklopu redovnog ginekološkog pregleda i može se obaviti u svakoj ginekološkoj ordinaciji. Javljanje grčkog lekara Georgea Papanicolaua, po kojem test nosi ime, označilo je početak jedne nove ere u borbi protiv raka kod žena.

Kako se radi Papa test

Priprema i procedura za Papa test se razlikuju, a mi smo osmislili ovaj vodič da olakša razumijevanje postupka i da vas oslobodi svih nedoumica.

Priprema za Papa test

Verovatno se pitate šta je potrebno da se uradi pre nego što odete na Papa test. Istina je da je potrebno vrlo malo pripreme. Papa testovi daju pouzdane rezultate čak i ako je seksualni odnos bio u skorom periodu pre testiranja. Ipak, ako koristite bilo kakvu vaginalnu terapiju, preporučuje se da je prekinete tri dana pre testiranja.

Vrlo je važno znati da nema potrebe za brigom ili strahom. Papa test je jednostavna i neinvazivna procedura.

Procedura Papa testa

Papa test je deo rutinskog ginekološkog pregleda i može se obaviti u svakoj ginekološkoj ordinaciji. Ovaj test je bezbolan i obično ga izvodi sam ginekolog dok pacijent leži na ginekološkom stolu. Postupak uključuje uvlačenje spekuluma u vaginu kako bi se prikazao vrat maternice.

Ginekolog zatim koristi spatulu i četkicu da uzme obrisak sa prednje i zadnje strane kanala vrata maternice. Ovaj obrisak se s drvene spatule i štapića prenosi na stakalce koje se uranja u alkohol radi daljnje analize.

Kada je obrisak prenesen u laboratoriju, pravi se citološki razmaz koji se potom analizira pod mikroskopom. Ova analiza omogućava detekciju bilo kakve promene na ćelijama vrata maternice, uključujući prisustvo HPV-a (humani papiloma virus) i potencijalni razvoj raka grlića maternice.

Za pacijente koji su ikada imali abnormalne rezultate Papa testa, endocervikalna kiretaža je često preporučena procedura. Kiretaža je postupak uzimanja uzoraka ćelija iz cervikalnog kanala pomoću kirete, u cilju otkrivanja bilo kakve promene na skvamoznim i žlezdanim ćelijama grlića materice.

Redovni Papa testovi omogućavaju rano otkrivanje i blagovremeno lečenje promena na grliću materice. Podsticanje žena na redovne preglede je od vitalnog značaja za smanjenje rizika od razvoja bolesti grlića materice.

U većini slučajeva, pacijentkinje će osetiti samo vrlo blagi pritisak ili protezanje tokom ovog postupka. U nekim slučajevima, može se javiti lagano krvarenje nakon Papa testa, ali to je obično kratkotrajno.

Zašto je važan Papa test

Papa test je od suštinske važnosti za ranu identifikaciju i lečenje specifičnih promena i raka grlića materice. Uprkos njegovoj jednostavnosti i dostupnosti, važnost ovog skrininga se često potcenjuje.

Rano otkrivanje abnormalnih ćelija

Papa test omogućuje pružaocima zdravstvenih usluga da otkriju abnormalne ćelije na grliću materice, uključujući promene koje mogu pokazivati na prisustvo HPV-a – humanog papiloma virusa, poznatog kao uzročnika raka grlića materice. Pored toga, test može detektovati različite tipove inflamacija i prisustvo uzročnika određenih polno prenosivih bolesti.

Zahvaljujući ovoj analizi, otkrivanje promena u ćelijama grlića materice postaje moguće mnogo pre nego što one postanu kancerogene. Ove promene uključuju atipične, izmenjene ćelije koje imaju veći potencijal za maligne promene od onih koje su nepromenjene.

Smanjenje rizika od kancera grlića materice

Redovni Papa testovi su ključni za borbu protiv raka grlića materice. Sa ovom probom koja se izvodi minimalno jednom godišnje, moguće je smanjiti rizik od kasnog otkrivanja raka grlića.

Prema kliničkim smernicama, redovno testiranje smanjuje rizik umiranja od raka grlića materice za 90%. Ukoliko se žena redovno testira, rak se može otkriti u samim počecima kada je stopa izlečenja vrlo visoka.

Potrebno je napomenuti da se određene promene otkrivene Papa testom prirodno mogu smatrati normalnim, posebno nakon porođaja. Ipak, to ni u kom slučaju ne sme da umanji svest o opasnostima dugotrajnog postojanja ovih promena i važnosti redovnih pregleda kod ginekologa.

Čini se da se praksa redovnih Papa testova značajno odrazila na statistiku u poslednjih nekoliko godina. Postoji beleženje drastičnog opadanja broja žena koje pate od raka grlića materice. Sve ovo gura nas da ponovimo koliko je važno sprovođenje redovnih Papa testova u praksi.

Ali nemojte zaboraviti, svaki rezultat koji ukazuje na potrebu za dodatnim testovima treba shvatiti ozbiljno. Bilo da se radi o HPV tipizaciji, mikrobiološkim brisevima na određene patogene ili kolposkopiji važno je sprovesti sve dijagnostičke procedure

Kada uraditi Papa test

Preporučeni period za Papa test

Prvi Papa test se preporučuje neko vreme nakon seksualnog odnosa. Ovaj test je veoma važan jer omogućava rano otkrivanje abnormalnih ćelija na grliću materice. Redovni pregledi mogu doprineti ranom otkrivanju raka, što značajno smanjuje rizik od ozbiljnijih posledica.

Lekari preporučuju redovan Papa test za sve osobe ženskog pola od 21. do 65. godine starosti, ili ne kasnije od 3 godine nakon prvog seksualnog odnosa. Učestalost ovog testa zavisi od niza faktora, uključujući vašu starost, zdravstveni status i istoriju prethodnih pregleda.

Za žene ispod 30 godina idealno bi bilo uraditi Papa test jednom godišnje, dok se za one starije od 30 preporučuje kombinacija Papa testa i testiranja na HPV.

Kod kojih simptoma treba uraditi Papa test

Iako je Papa test pre svega preventivna mera, postoje određeni simptomi koji bi trebali ukazivati na potrebu za testiranjem, čak iako se niste skoro testirale. To uključuje neuobičajeno vaginalno krvarenje, bol tokom seksualnog odnosa, neobično obilne menstruacije, oskudnu ili nepravilnu menstruaciju i bilo kakvo neuobičajeno vaginalno ispuštanje.

Ukoliko doživite bilo koji od ovih simptoma, važno je da se posavetujete sa lekarom. Ukoliko se utvrde abnormalni rezultati Papa testa, sledi upućivanje na detaljnije dijagnostičke metode koje mogu sa većom sigurnošću opovrgnuti ili potvrditi dijagnozu na koju se sumnja.

Papa test je jednostavna i bezbolna metoda koja se može uraditi u svojoj lokalnoj klinici ili bolnici. Jest da zahteva malo vremena i planiranja, ali je značaj za vaše zdravlje nemerljiv. Stoga je savet svim ženama da redovno obavljaju ovaj jednostavan pregled, čak i kada nemaju simptome ili se osećaju potpuno zdravo.

Kako se tumači rezultat Papa testa

Normalni rezultati Papa testa

Kada govorimo o Papa testu, bitno je zapamtiti da svaka žena ima pravo na tačnu i jasnu informaciju o svom zdravlju, uključujući i rezultate testiranja. Nakon analize uzorka rezultate dobijate najranije nakon 24  časova lekar daje interpretaciju rezultata. Ukoliko su rezultati normalni, to znači da nisu pronađene abnormalne ćelije u uzorku. Ovo se često naziva “negativan” ili “uredan” nalaz.

Normalan rezultat Papa testa uglavnom pokazuje da nisu pronađene promene na stanicama ili da su te promene fiziološke. To je odličan znak i razlog za olakšanje, ali ne znači da bi trebalo da prestanete raditi redovne provere. Preventivno testiranje je ključno za ranu detekciju potencijalnih problema, čak i kada se osećate potpuno zdravo.

Abnormalni rezultati Papa testa

S druge strane, pozitivan nalaz Papa testa signalizira da su pronađene abnormalne ćelije. Ovo se često naziva “neuredan” nalaz. Važno je naglasiti da abnormalan rezultat ne znači nužno da imate rak. Mnoge žene sa blago abnormalnim rezultatima neće trebati lečenje, već samo praćenje i kontrolno testiranje.

Ukoliko se susretnete sa ovim rezultatima, nema razloga za paniku. Često, liječnik će vam možda preporučiti pretreg kolposkopije, koja se često kombinuje sa Papa testom, zajednom postiže tačnost dijagnostike od preko 98%. Abnormalne stanice mogu s vremenom prerasti u rak, ali ukoliko lekar pravovremeno reaguje sa pravilnom terapijom, do toga najvjerojatnije neće doći.

Ispravno tumačenje rezultata Papa testa pomaže u razumijevanju kakvu sliku liječnik ima o vašem zdravlju. Ipak, pobrinite se da imate otvoren dijalog sa svojim lekarom i nemojte se ustručavati postaviti pitanja. Vaše zdravlje je uvijek na prvom mestu.

Mogući rezultati Papa testa

Papa test je ključna komponenta u otkrivanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. Nalazi Papa testa mogu se opisati različitim terminologijama, najčešće klasifikacijom po Papanikolaou sistemu – grupe Papa testa i Bethesda klasifikacijom.

ASCUS rezultat

Počnimo sa ASCUS rezultatom . ASCUS je skraćenica za Atipične skvamozne ćelije nepoznatog značaja. Drugim rečima, ukazuje na prisustvo atipičnih ćelija, ali nije jasno da li su promene normalne ili potencijalno preteča neke ozbiljnije promene. U slučaju manjih abnormalnosti, kao što je ASC-US, lekar može preporučiti dodatni HPV test kao deo dalje dijagnostike.

AGUS rezultat

Zatim, tu je AGUS rezultat. AGUS je skraćenica za Atipične žlezdane ćelije nepoznatog značaja. Kao što ime sugerira, ovaj rezultat je sličan ASCUS-u, ali se odnosi na žlezdane ćelije. AGUS je retkiji rezultat Papa testa i može biti znak ozbiljnijih promena koje zahtevaju dodatna testiranja.

LSIL rezultat

Sledeće na listi je LSIL rezultat. LSIL, odnosno niske intraepitelne skvamozne lezije, ukazuju na blage promene ćelija. One često ne zahtevaju tretman, jer imuni sistem često može da reši ove promene, posebno kod mlađih ljudi.

HSIL rezultat

Na kraju, tu je HSIL rezultat. Ukoliko se nalaz pokazuje visoke intraepitelne skvamozne lezije, to znači da su pronađene veoma abnormalne promene ćelija. Ove promene su veća verovatnoća da će napredovati u rak ako se ne leče. Ovaj rezultat je obično znak da treba nastaviti sa daljim ispitivanjima i mogućim tretmanima.

Kao žena, važno je da znam šta svaki od ovih rezultata znači, ali isto tako važno je da razumem da abnormalan rezultat testa ne znači nužno kancer. Najbolje je da se posavetujem sa svojim lekarom i razmotrim svoje opcije ukoliko se pojavi bilo koji od ovih rezultata.

Šta posle Papa testa

Nakon Papa testa, postoji nekoliko mogućnosti u daljem potezu, u zavisnosti od rezultata. Dve najčešće procedure koje se sprovode nakon Papa testa su Kolposkopija i Biopsija.

Kolposkopija

Ako su rezultati Papa testa abnormalni, sledeći korak je obično kolposkopija. Kolposkopija je pregled grlića materice pod mikroskopom, koja omogućava ginekologu da detaljnije pregleda promene na grliću materice koje ne bi bile vidljive golim okom. Tokom ove procedure, lekar može da identifikuje tačno mesto sa kog može biti potrebno uzeti biopsiju.

Kolposkopija se obično kombinuje sa Papa testom. Kombinacijom ove dve metode, tačnost dijagnostičke procedure iznosi više od 98%.

Biopsija

U slučaju da Kolposkopija ukaže na sumnjive promene na grliću materice, lekar će izvesti biopsiju. Ovaj postupak uključuje vađenje malog dela tkiva sa mesta na kojem se sumnja da postoji problem. Biopsija je neophodna da bi se potvrdilo da li su ćelije na grliću materice postale kancerogene.

Biopsija je postupak koji se radi isključivo ukoliko postoji opravdana indikacija u vezi sa promenom ćelija na grliću materice nakon izvršenog Papa testa i kolposkopije. Kao što sam već napomenula, tokom biopsije, lekar će uzeti mali uzorak tkiva za patohistološki pregled.

Pre svega, vrlo je važno da nakon Papa testa sledite preporuke svog lekara i da redovno kontrolisete svoje stanje. Bez obzira na rezultate, neophodno je da redovno radite Papa test, naročito ako imate između 21 i 65 godina. Sve u svemu, Papa test je jedan od najefikasnijih načina otkrivanja mogućih problema sa grlićem materice na vreme.

Zaključak

Papa test je neophodan za zdravlje žena. Ne samo da otkriva abnormalne ćelije na grliću materice, već takođe može da uputi na potrebu za dodatnim testovima kao što su kolposkopija ili biopsija. Ovi testovi mogu biti neophodni zavisno od rezultata Papa testa. Kolposkopija je detaljan pregled grlića materice, dok biopsija omogućava lekarima da uzmu uzorak tkiva sa sumnjivog mesta. Bez obzira na rezultate, važno je da se konsultujete sa svojim lekarom i pratite njegove preporuke. Iako može biti stresno suočiti se sa neizvesnošću, važno je da imate na umu da je Papa test ključan korak u očuvanju vašeg zdravlja.

Izvori