Himen: Ilustracija

Himen: Definicija, Istine i Mitovi

Kroz vekove, himen ili devičnjak, zauzimao je značajno mesto u raznim kulturama i religijama. Tradicionalno, njegovo “pucanje” se smatralo dokazom nevinosti. Ali, šta je zapravo himen? To je pitanje koje mnoge devojke postavljaju pre svog prvog seksualnog odnosa.

Himen je mekana opna koja delimično zatvara ulaz u vaginu. Sastoji se od elastičnih, mišićnih i kolagenskih vlakana, krvnih sudova i nervnih završetaka. Njegova glavna funkcija je da delimično pokrije vaginalni otvor, ali nije potpuno zatvoren – ima male otvore kroz koje prolazi menstrualna krv.

Prilikom prvog odnosa, himen se može rastegnuti ili čak i puknuti, što može izazvati krvarenje. Međutim, treba napomenuti da ne dolazi uvek do cepanja himena i krvarenja tokom prvog seksualnog odnosa. Takođe, neke žene se rađaju i bez himena. Dakle, himen nije univerzalan pokazatelj nevinosti kako se često misli.

Šta je Himen

Himen je elastična membrana koja delimično zatvara ulaz u vaginu. Sastoji se od elastičnih, mišićnih i kolagenskih vlakana, krvnih sudova i nervnih završetaka. Važno je napomenuti da neke žene se rađaju bez himena, što znači da ova membrana ne predstavlja univerzalni pokazatelj nevinosti.

Himen je uvek bio zanimljiva tema, posebno među devojkama koje žele da istraže i upoznaju svoje telo pre prvog seksualnog odnosa. Ova membrana je igrala veliku ulogu u mnogim kulturama i religijama, gde se verovalo da “pucanje” himena predstavlja dokaz nevinosti prilikom prve bračne noći.

Kada se prvi put desi penetracija, kod devojaka često dolazi do rastezanja, a ponekad i do cepanja himena, što može izazvati krvarenje. Ali, treba naglasiti da prilikom prvog odnosa ne mora nužno doći do cepanja himena i krvarenja.

Himen nije posve hermetičan – delimično je otvoren za menstrualni protok. To jest, ima male otvore za tu svrhu. Kod nekih devojaka himen je premalen, a kod drugih veliki na tom području.

Himen može postati previše elastičan i može izdržati bilo koju vrstu prodiranja, ali će se slomiti u trenutku porođaja. Može izdržati i upotrebu tampona, iako je to ponekad malo verovatno, sve će zavisiti od toga koliko je zatvoren.

Fizičke karakteristike himena

Kada pričamo o himenu, neophodno je razumeti njegove fizičke karakteristike. U nastavku ću podeliti nekoliko ključnih informacija o debljini, elastičnosti, obliku i veličini himena.

Debljina i elastičnost himena

Himen je tanak i elastičan, što mu omogućava da se prilagodi različitim situacijama. Debljina i elastičnost himena variraju od osobe do osobe i mogu se menjati tokom vremena. Na primer, himen može postati tanji i elastičniji tokom puberteta zbog hormonalnih promena.

Oblik i veličina himena

Oblik i veličina himena se takođe razlikuju. Neki himeni su nepravilni i imaju različite oblike, dok su drugi pravilni i imaju kružni ili polukružni oblik. Veličina himena zavisi od fizičke konstitucije svake žene.

Kada razmatramo pitanje “šta je himen”, važno je napomenuti da on nije samo fizička struktura. On je deo ženskog tela koji ima svoju ulogu, ali isto tako je i deo kulturnih i socijalnih verovanja i običaja.

Informacije o fizičkim karakteristikama himena mogu pomoći da bolje razumemo njegovu prirodu i funkciju. Ipak, važno je shvatiti da himen ne definiše seksualnu istoriju ili vrednost žene. Svaka žena je jedinstvena i njena vrednost ne zavisi od fizičkih karakteristika kao što su oblik, veličina ili stanje himena.

Mitovi i zablude o himenu

Himen kao simbol nevinosti

Jedan od najrasprostranjenijih mitova je da je himen simbol nevinosti. Često se veruje da ukoliko himen nije oštećen, to znači da je žena nevina.  Brojni faktori, uključujući fizičku aktivnost poput vožnje bicikla, jahanja, ili čak upotrebu tampona, mogu uzrokovati oštećenje ili promene na himenu. Takođe, važno je naglasiti da neke žene rođene su bez himena. Dakle, stanje himena ne može biti definitivan pokazatelj nečije nevinosti.

Himen kao pokazatelj seksualne aktivnosti

Drugi uobičajeni mit je da himen može poslužiti kao pokazatelj seksualne aktivnosti. Mnogi veruju da će himen nužno puknuti prilikom prvog seksualnog odnosa, što će rezultirati krvarenjem. Ali, realnost je drugačija. Himen je elastičan i može se rastegnuti bez pucanja. Neke žene mogu imati seksualne odnose bez ikakvog oštećenja na himenu. Osim toga, ne doživljavaju sve žene  krvarenje kada se himen prvi put rastegne. Kao što smo već pomenuli, himen može biti oštećen ili izmenjen iz različitih razloga, ne samo zbog seksualne aktivnosti.

Kroz ovaj tekst, nadamo se da smo uspeli da razbijemo neke od čestih zabluda u vezi sa himenom. Još jednom naglašavamo, himen nije pouzdana mera nečije seksualne istorije ili vrednosti.

Saznanje o Himenu

Kada govorimo o himenu, mnogi odmah pomisle na pojam nevinosti.  Himen tanka, fleksibilna barijera koja delimično prekriva vaginalni otvor. Žene se rađaju sa himenom, ali oblik i veličina variraju od osobe do osobe.

Himen je jedna od najmanje razumljivih delova ženskog tela. Nekada se smatralo da je njegovo prisustvo ili odsustvo pouzdan pokazatelj nevinosti. Medjutim, to je mit. Fizički napor, sportske aktivnosti, tamponi – sve to može uticati na himen.

Pored toga, himen može biti rastegnut tokom seksualnog odnosa bez da pukne. Drugim rečima, nedostatak oštećenja na himenu ne znači nužno da žena nije imala seksualni odnos.

Znači, himen nije merilo ženske čistote ili vrednosti. On nije pečat koji garantuje nevinost. Himen je samo deo tela, deo reproduktivnog sistema. Kao takav, on ne definiše seksualnu istoriju ili vrednost žene.

Razumeti šta je himen i kako funkcioniše je važno za razbijanje mnogih socijalnih mitova i predrasuda. Žene treba da znaju svoje telo, da ga poštuju i cene.

Promene na Himenu

Himen, kao živi deo našeg tela, tokom vremena može doživeti brojne promene. Nije čudno da se zapitate šta je himen i kako se menja tokom života.

Prva velika promena na himenu može se dogoditi tokom puberteta. Sa porastom estrogena, himen postaje tanji i elastičniji. Ovo omogućava korišćenje tampona, ginekoloških pregleda, i naravno, seksualnih odnosa.

Tokom seksualne aktivnosti, himen se može rastegnuti. Ovo ne mora nužno dovesti do njegovog pucanja, već može ostati istegnut. Neki himeni su elastičniji od drugih, što znači da se mogu vratiti u prvobitno stanje čak i nakon seksualnih odnosa.

Pored toga, postoje i drugi faktori koji mogu uticati na promene na himenu. Fizička aktivnost, kao što je vožnja bicikla, jahanje, ili gimnastika, mogu dovesti do istezanja ili čak pucanja himena. Takođe, upotreba tampona može izazvati promene na himenu.

Himen je samo deo tela koji može doživeti promene, baš kao i svaki drugi deo našeg tela.

Kroz razumevanje šta je himen i kako se menja, možemo bolje razumeti naše telo i razbiti socijalne mitove i predrasude vezane za himen.

Himen i Kultura

Himen kao Faktor u Nekim Tradicijama

Kroz istoriju, himen je često bio pogrešno shvaćen kao neka vrsta “pečata nevinosti”. Ovaj mit je bio posebno prisutan u mnogim tradicionalnim kulturama gde se često očekivalo da žene ostanu nevine do braka. Međutim, shvatanje himena kao dokaza nevinosti je pogrešno. Kao što smo ranije objasnili, himen se može oštetiti ili promeniti iz raznih razloga koji nisu povezani sa seksualnom aktivnošću. Takođe, neke žene mogu imati seksualne odnose bez ikakvog oštećenja na himenu.

Himen kao Izvor Stigme i Pritiska

Nažalost, pogrešno shvatanje himena može dovesti do ozbiljnih socijalnih posledica. Mnoge žene osećaju stigmu i pritisak zbog očekivanja da će njihov himen biti “intaktan” do braka. Ovaj pritisak može dovesti do anksioznosti, straha i čak do medicinskih procedura poput himenoplastike, gde se himen hirurški obnavlja.

Važno je razumeti da himen ne definiše seksualnu istoriju ili vrednost žene. Promene na himenu su prirodan deo razvoja žene i ne treba ih stigmatizovati. Razbijanje mitova o himenu je ključno za borbu protiv ovih destruktivnih socijalnih normi.

Izvori

  1. “Himen: Šta je, funkcija, vrste i mitovi”, Mayo Clinic.
  2. “Razbijanje mitova o himenu”, Planned Parenthood.
  3. “Himenoplastika: Šta trebate znati”, Medical News Today.

Zaključak

Himen je mnogo više od jednostavne membrane koja delimično prekriva vaginalni otvor. Njegovo stanje nije merilo nevinosti ili seksualne aktivnosti. Može se oštetiti ili izmeniti iz raznih razloga, a ne samo zbog seksualnih odnosa. Fizička aktivnost i upotreba tampona su samo neki od faktora koji mogu uticati na njegov izgled. Himen se menja tokom vremena, postaje tanji i elastičniji tokom puberteta. Može se rastegnuti tokom seksualne aktivnosti, ali ne mora nužno pucati. Himen ne definiše seksualnu istoriju ili vrednost žene. Shvatanje himena kao “pečata nevinosti” je pogrešno i dovodi do stigme i pritiska na žene. Na kraju, razbijanje mitova o himenu je važno za borbu protiv ovih destruktivnih socijalnih normi. Razumevanje himena i njegovih promena pomaže nam da bolje razumemo naše telo i da se borimo protiv socijalnih mitova i predrasuda.